ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਬੈਲਜੀਅਮ ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ