ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?

ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ UNHRC 1951 ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ