ਇਟਲੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਇਟਲੀ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ: ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਰਮਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

ਜਰਮਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਚੈਟ ਸਮੂਹ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਇਹ ਸ਼ਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਚੈਟ ਗਰੁੱਪ W2eu.info – ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਵੀਡਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਸਵੀਡਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਚੈਟ ਸਮੂਹ

ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਪਨਾਹ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ. W2eu.info - ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ: ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਪੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

ਸਪੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਚੈਟ ਸਮੂਹ

W2eu.info – ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ: ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ http://www.w2eu.info/spain.en.html (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) http://www.w2eu.info/spain .ar.html (ਅਰਬੀ) http://www.w2eu.info/spain.fr.html (ਫਰਾਂਸੀਸੀ) ਸਪੇਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਚੈਟ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
france ਜਾਣਕਾਰੀ

ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਚੈਟ ਸਮੂਹ

ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਸ਼ਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਨੇਡਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ

ਕਨੇਡਾ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕ: ਜਾਣਕਾਰੀ, ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਗਾਈਡ

ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲਿੰਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ. ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ. ਉਹ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ

ਯੂਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ

ਯੂਐਸ ਰਾਈਟਸ ਇਨ ਐਕਸਾਈਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲਿੰਕ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਰਕੀ ਬਾਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ/

ਤੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਉਪਯੋਗੀ ਲਿੰਕ

ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇੱਥੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਗ੍ਰੀਸ ਐਥਨਜ਼ ਲਿੰਕ, ਸਥਾਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਥੱਸਲਲੋਨੀਕੀ

ਐਥਿਨਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਐਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ https://etramping.com/absolute-best-things-athens/ ACCMR (ਐਥਨਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼) ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਉਂਸਪਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ